Daruj Správně

Klokánek - Fond ohrožených dětí

http://www.fod.cz
Klokánek je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (ZDVOP) Fondu ohrožených dětí, jehož cílem je v co největší míře nabídnout týraným, zanedbávaným či zneužívaným dětem přechodnou individuální péči založenou na principech citově vřelé rodinné výchovy. V Klokáncích se maximálně o čtyři děti po celou dobu pobytu stará v samostatném bytě přechodná náhradní rodina, „teta a strejda", nebo střídavě po týdnu dvě „tety". Sociální pracovníci a psychologové Klokánků usilují o co nejrychlejší řešení situace dítěte a to cestou návratu dítěte domů, pokud se podařilo vyřešit nepříznivou rodinnou situaci, umístěním do širší rodiny nebo nalezením trvalé náhradní rodinné péče.

Prostředky z veřejné sbírky FOD využívá na zajištění potřebné péče o umístěné děti.


Poslání organizace

Fond ohrožených dětí od roku 1990 pomáhá dětem opuštěným, zanedbávaným a týraným, je držitelem „pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí". FOD zřizuje a provozuje 17 zařízení Klokánek s celkovou kapacitou 354 míst.
Dále FOD provozuje krizovou linku pro matky, které tají těhotenství. Zabývá se osvětou a usiluje o zlepšení legislativy i praxe v oblasti ochrany dětí.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS FODKLOKANEK 30 nebo
DMS FODKLOKANEK 60 nebo
DMS FODKLOKANEK 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV FODKLOKANEK 30 nebo
DMS TRV FODKLOKANEK 60 nebo
DMS TRV FODKLOKANEK 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.