Daruj Správně

KLIKA pro HANDICAP

http://www.handicap.cz

Proč právě KLIKA? Protože KLIKA otevírá zdravotně postiženým členům sdružení HANDICAP Zlín pomyslné dveře k novým příležitostem a protože "mít KLIKU" přece znamená mít štěstí!

Účelem projektu KLIKA pro HANDICAP je získání finančních prostředků k zajištění služeb, které sdružení poskytuje 70-ti osobám s tělesným a mentálním postižením:

- nepřetržitá osobní asistence
„...zůstáváme doma a jsme nezávislí!",
- individuální doprava speciálně upravenými vozidly
„... jsme tehdy a tam, kde potřebujeme!",
- klub dětí a mládeže 
„... máme si kde hrát a tvořit, s kým cestovat, poznávat svět i sami sebe".

Pokud „vezmete za KLIKU", děkujeme za pomoc a přejeme, ať i Vy „máte KLIKU"!

Poslání organizace

Již dvacátým rokem nabízí naše občanské sdružení lidem se zdravotním postižením ze Zlína a okolí pomoc v jejich nepříznivé osobní situaci a poskytuje podporu při jejich začleňování do běžného života

a) poskytováním sociálních služeb (osobní asistence u vozíčkářů a seniorů, dopravní služby imobilním)
b) organizováním aktivizačních programů pro osoby se zdravotním postižením (zejména volnočasových pro děti a mládež a sportovních pro dospělé)

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS KLIKA 30 nebo
DMS KLIKA 60 nebo
DMS KLIKA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV KLIKA 30 nebo
DMS TRV KLIKA 60 nebo
DMS TRV KLIKA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.