Daruj Správně

Fotbálek pro děti v nízkoprahovém klubu

www.diakonie.cz

V hospodě či baru slouží stolní fotbal neboli fotbálek zábavě a rozptýlení. V našem nízkoprahovém klubu Kruháč je to jinak. Fotbálek tu má další zásadní funkci: je to místo prvního setkání.

Nízkoprahový klub Kruháč v Jablonci nad Nisou je určený mladým lidem (6-26 let), kteří nemají doma pevné zázemí. Svůj čas by jinak trávili v partě nebo touláním na ulici. U nás nacházejí bezpečné prostředí, kde se mohou setkávat, povídat si o svých problémech, dívat se na filmy, cvičit na hudební nástroje, pracovat s počítačem, učit se do školy atp. To vše pod dohledem zkušených pracovníků, kteří klienty nízkoprahového klubu vedou k dodržování základních pravidel a k práci na sobě. Jakou roli v tom má fotbálek? U něj se zpravidla pracovník a nový klient dají poprvé do řeči. Zábavná hra pomáhá překonávat u nových návštěvníků ostych. U fotbálku se klienti poprvé začnou svěřovat se svými starostmi a problémy. U fotbálku to prostě všechno začíná.

V současnosti jsme naše služby rozšířili. Ke Kruháči, který se nachází u kruhového objezdu v Jablonci nad Nisou, přibyly další dva nízkoprahové kluby – jeden opět v Jablonci, druhý v nedalekém Frýdlantu v Čechách. V obou nových klubech fotbálek nemáme.

Abychom mohli dva fotbálky pořídit, potřebujeme vybrat 20 000,- Kč. Pomůžete nám?

Vážíme si Vašich příspěvků, a proto bychom Vás rádi odměnili:

  • za 300 Kč: osobní poděkování ředitelky střediska
  • za 500 Kč: malá pozornost z Diakonie
  • za 1000 Kč: láhev diakonického vína
  • za 2000 Kč: výrobek z chráněné dílny Diakonie
  • za 3000 Kč: možnost prohlídky nízkoprahového klubu

Děkujeme za Vaši podporu - i malý dar má pro nás velkou cenu!

Více o naší organizaci:

Diakonie Jablonec nad Nisou vznikla v roce 2006 z vůle členů místního evangelického sboru, kteří se rozhodli věnovat své síly na praktickou pomoc potřebným. Dnes Diakonie Jablonec nad Nisou pomáhá seniorům, rodinám s dětmi a dětem a mladým lidem v obtížné životní situaci. Jablonecká Diakonie je součástí Diakonie Českobratrské církve evangelické, která je druhou největší nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby v ČR.

Poslání organizace

Posláním DČCE je poskytování sociální, zdravotní, pedagogické a pastorační péče lidem, kteří se v důsledku věku, zdravotního postižení, nemoci, osamocení či ohrožení dostali do nepříznivé životní situace. Jedná se o druhou největší nestátní neziskovou organizaci poskytující sociální služby v ČR. Je součástí široké sítě partnerských diakonických organizací v Evropě.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS  30 nebo
DMS  60 nebo
DMS  90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV  30 nebo
DMS TRV  60 nebo
DMS TRV  90          

Více informací