Daruj Správně

Centrum Elpida

http://www.elpida.cz
Pomáháme seniorům k aktivnímu a samostatnému životu
Elpida, o.p.s. má širokou nabídku navzájem provázaných programů a služeb pro seniory, které je podporují v samostatném, sebevědomém a aktivním způsobu života.

Centrum Elpida je moderní vzdělávací a kulturní centrum s celopražskou působností. Seniorům nabízíme počítačové, jazykové, fotografické i pohybové kurzy, přednášky, poradny, kurzy finanční gramotnosti i tréninky paměti. Vytváříme pro ně program, který je podporuje v samostatnosti, nezávislosti a dodává jim sebevědomí z vlastní aktivity a tvůrčího přístupu k životu. I seniorský věk totiž může být stejně hezkou a naplněnou životní etapou jako mládí a střední věk.

Časopis Vital plus je nejčtenějším časopisem pro seniory v ČR. Věnuje se společenským tématům, zdraví, přírodě, módě a stylu, ale i aktuálním tématům z oblasti práva či financí. Seniorům je distribuován zdarma domů, do pečovatelských zařízení, městských knihoven atd.

OLD'S COOL mezigenerační projekty
Elpida, o.p.s. dlouhodobě rozvíjí řadu projektů, které se zaměřují na zlepšování vnímání stáří a seniorů většinovou společností a podporují mezigenerační spolupráci. OLD's COOL ReFestival, který propojuje maldé a straé, pořádá od roku 2013. Během festivalového týdne se konají výstavy, koncerty, divadelní představení, diskuze, workshopy, kurzy a setkávání napříč generacemi. Ponožky od babičky plete více než stovka seniorek z celé republiky. Prodejem ponožek Elpida, o.p.s. spolufinancuje programy pro seniory v Centru Elpida a zajišťuje přivýdělek pletařkám. Další výrazné projekty jsou tyto: Antikvariát Elpida, Kup Book!, výstavní cyklus Knihy se těžko vystavují.

„Stáří nemusí být jen smutné, prázdné a osamělé. Čas se dá využít k tomu, aby si člověk užil a věnoval se svým zájmům, zálibám, koníčkům a mohl dělat, co ho baví, rozšiřovat a obohacovat se o nové znalosti, dojmy a zážitky. To vše umožňuje seniorům Elpida v plné míře a každý si může vybrat to své." říká absolventka mnoha kurzů v Centru Elpida a zpěvačka pěveckého sboru, paní Věra.

Prostředky z DMS budou využity na zajištění výše uvedených programů Elpidy.


Poslání organizace

Organizace pomáhá seniorům stát se samozřejmou, sebevědomou a respektovanou součástí společnosti.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ELPIDA 30 nebo
DMS ELPIDA 60 nebo
DMS ELPIDA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ELPIDA 30 nebo
DMS TRV ELPIDA 60 nebo
DMS TRV ELPIDA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.