Daruj Správně

Centrum pro sirotky Mahango

http://www.bezmamy.cz
Projekt Centra pro sirotky Mahango si klade za cíl vytvořit domov pro zhruba 80 dětí bez rodičů z oblasti jižní Tanzanie.
V Tanzanii je udáván celkový počet sirotků okolo 3,1 milionů. Asi polovina těchto dětí přišla o své rodiče vlivem viru HIV. Další příčiny jsou nedokonalá péče při porodu a po něm, běžné infekční choroby apod. Děti po smrti svých rodičů hledají pomoc u svých nejbližších příbuzných, ale ne vždy ji skutečně najdou. Ne, že by je příbuzní odmítli, ale většinou se nemohou o ně dobře postarat, sami stěží živí vlastní rodinu.
Nedůstojné životní podmínky, nízká hygiena, podvýživa, negramotnost to jsou hlavní jasně viditelné problémy, se kterými se děti v Africe potýkají.

Bez mámy, z.s. se stará o sirotky tím, že poskytuje to, co je k přežití a lepší budoucnosti nejnutnější: domov s rodinnou atmosférou, strava, ošacení a potřebné vzdělání. Centrum pro sirotky Mahango má mít ve svém základu minimálně tři budovy. Dvě ubytovny (pro chlapce a dívky) a servisní budovu (kuchyň, jídelna a sklad). Dvě budovy jsou již plně dokončeny a poskytují domov asi 20 dětem. V roce 2013 jsme zahájili stavbu třetí budovy - ubytovny pro dívky. V roce 2014 již byla kompletně hotová hrubá stavba vč. střechy. Po úplné dostavbě ubytovny pro dívky bude základ centra pro sirotky kompletní. Děti budou mít zajištěny nejnutnější životní potřeby a zároveň budou vedeny k samostatnosti a vychovávány k odpovědnosti.

Poslání organizace

V Tanzanii žije 3,1 milionu sirotků, což je téměř tak velká skupina jako třetina obyvatelstva v České republice. Většina těchto dětí přichází o své rodiče kvůli AIDS a jiných onemocnění jako je malárie nebo infekční choroby. Státní podpora těmto dětem je malá, stát nezřizuje sirotčince. Deklaruje sirotkům sice bezplatné vzdělání a zdravotní péči, otázkou však zůstává, kdo bude dětem platit uniformu, a nebo, jak se ke zdravotní péči dopraví. Starost o dítě automaticky připadne příbuzným, avšak mnohdy se jedná o velmi vzdálenou přízeň. Děti přežívají ve velmi nuzných materiálních a mnohdy i duševních podmínkách. Nejsou motivovány k individuálnímu růstu a občas jim nebývá umožňováno navštěvovat ani školu. Úroveň tanzanských státních škol není sice nikterak valná, avšak stále by mělo platit, že dítě má být přes den ve škole, ne na poli.
Bez mámy, z.s. působí na jihu Tanzánie od roku 2006. Hlavním posláním je pomoc a podpora dětem, zvláště sirotkům, kterým zajišťujeme domov, stravu, ošacení a potřebné vzdělání zejména prostřednictvím projektů Centrum pro sirotky Mahango, Adopce sirotků a projekt Škola škole. 

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS BEZMAMY 30 nebo
DMS BEZMAMY 60 nebo
DMS BEZMAMY 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV BEZMAMY 30 nebo
DMS TRV BEZMAMY 60 nebo
DMS TRV BEZMAMY 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.