Daruj Správně

Pomozte nám vidět mámu a tátu každý den

http://www.eda.cz
Hlavně, aby bylo zdravé. To je přání, které doprovází nastávající rodiče celým těhotenstvím. Ale co když se vám narodí dítě nemocné? Je to situace, na kterou se nelze předem připravit.
A právě proto tu jsou poradkyně rané péče, které přicházejí za rodinou domů, kde se dítě cítí nejlépe, a pomáhají rodičům zpracovat zcela novou situaci. Poradkyně je pro rodinu naprosto nepostradatelným pomocníkem. Učí je, jak s dítětem pracovat, jak mu pomoci se rozvíjet, půjčují stimulační hračky a celkově jsou podporou celé rodině až do 7 let věku dítěte.
Součástí služeb EDY je posouzení zrakových funkcí a dovedností dítěte. Rodiče se například dozví, jak dítě opravdu vidí a jak jeho zrak trénovat.

Cíle projektu:
Rodina získá kvalitní péči a veškeré dostupné informace o metodách, pomůckách a postupech práce s dítětem, které má zrakové či kombinované postižení.

Získané finanční prostředky jsou použity na péči a podporu rodin dětí se zrakových a kombinovaným postižením ve 4 krajích České republiky (Hl. město Praha, středočeský kraj, Ústecký kraj a Pardubický kraj).


Poslání organizace

EDA cz., z.ú. (do 31.12.2015 Raná péče EDA, o.p.s.) je držitelem značky SPOLEHLIVÁ veřejně prospěšná organizace. Současně jsme získali ocenění Neziskovka roku 2015.

Službu rané péče poskytujeme rodinám s dítětem se zrakovým nebo kombinovaným postižením od jeho narození do 7 let věku již více než 25 let.
Působíme v Praze, Středočeském, Pardubickém a Ústeckém kraji a naše služby jsou poskytovány především v domácím prostředí, kde se dítě cítí nejlépe.
Provozujeme také jedinečnou celorepublikovou krizovou telefonickou a chatovou Linku EDA 800 40 50 60, která je určená rodinám dětí se závažnou diagnózou, po těžkém úraze, předčasně narozených nebo dětí s postižením.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS EDA 30 nebo
DMS EDA 60 nebo
DMS EDA 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV EDA 30 nebo
DMS TRV EDA 60 nebo
DMS TRV EDA 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.