Daruj Správně

Multidisciplinární péče o lidi postižené svalovou dystrofií.

http://www.amd-mda.cz
Cílem naší organizace je poskytovat informace o svalové dystrofii jak stávajícím členům, tak i nově příchozím. Sledovat světový výzkum a nové postupy v péči a zveřejňovat tyto poznatky prostřednictvím časopisu Zpravodaj AMD, webových stránek, sociálních sítí, propagačních materiálů atd. Pomáhat orientovat se takto postiženým lidem v sociální problematice a začleňovat je do společnosti. Pořádat rekondiční pobyty, setkání členů, odborné přednášky.

Chtěli bychom, aby v budoucnu vzniklo specializované centrum pro toto onemocnění.

Poslání organizace

Jsme organiazce s celorepublikovou působností, která sdružuje občany s progresivním nervosvalovým onemocněním. Toto onemocnění způsobuje celkové ochabování svalstva a to po celou dobu života. Důsledkem jsou pak zdravotní a sociální problémy.

Cílem naší organizace je poskytovat informace o této nemoci všem, kterých se tato problematika dotýká. Sledujeme světový výzkum a uveřejňujeme jeho výsledky prostřednictvím časopisu, který vydáváme čtyřikrát do roka. Informujeme v něm též naše členy o sociální problematice, činnosti organizace a řešení problémů spojených s touto nemocí. Informace zveřejňujeme i na našich webových stránkách.

Poskytujeme bezplatné sociálně právní poradenství, pořádáme ozdravné rekondiční pobyty tuzemské i zahraniční a také sportovní akce s ohledem na postižení našich členů.

Naše činnost je zaměřena na sociální a zdravotní problematiku lidí především s muskulární dystrofií, snažíme pomáhat i lidem jinak tělesně postiženým, kteří jsou členy našeho sdružení a to především v začleňování do společnosti.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS AMD 30 nebo
DMS AMD 60 nebo
DMS AMD 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV AMD 30 nebo
DMS TRV AMD 60 nebo
DMS TRV AMD 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.