Daruj Správně

Amelie pomáhá žít život s rakovinou

http://www.amelie-os.cz
Amelie je tu pro každého, koho zasáhla onkologická nemoc, osobně nebo v blízkém okolí.
Cílem projektu je rozvíjet Centra Amelie (Praha, Olomouc, Rakovník), která nabízejí bezplatnou psychosociální pomoc onkologicky nemocným a jejich blízkým (např. krizovou intervenci, individuální konzultace, sociální poradenství, skupinové aktivizační programy či jednorázové společenské a kulturní aktivity).
Dílčím cílem projektu je postupně odtabuizovat téma rakoviny a přispívat tak k prevenci onkologických onemocnění.

Poslání organizace

Amelie, o.s. vznikla v r. 2006 a jejím hlavním cílem je poskytování odborné psychosociální pomoci dospělým okologicky nemocným a jejich blízkým. Za šest let své existence se rozrostla do tří krajů ČR (hl.m. Praha, Středočeský kraj a Olomoucký kraj), kde prostřednictvím Center Amelie (Praha, Olomouc, Rakovník) nabízí krizovou intervenci, konzultace s odborníky na zdravotně-sociální a psycho-sociální aspekty onkologického onemocnění, odborné sociální poradenství, terapeutické skupinové aktivity a další. Nedílnou součástí psychosiciální pomoci onkologicky nemocným a jejich blízkým je také činnost dobrovolníků v nemocnicích u dospělých onkologicky nemocných a v Centrech Amelie.
Amelie, o.s. má akreditovaný dobrovolnický program, který dlouhodobě dodává proškolené a odborně zajištěné dobrovolníky na onkologická pracoviště nemocnic. Dobrovolníci také nacházejí uplatnění v Centrech Amelie, kde se věnují klientům a spolupracují na přípravě některých programů.
Amelie, o.s. se také snaží rozvíjet povědomí o psycho-onkologické oblasti u odborné i laické veřejnosti.
V současné době nabízí akreditované vzdělávání pro zdravotníky, sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS ve tvaru DMS AMELIE na telefonní číslo 87 777

Pošlete roční DMS ve tvaru DMS ROK AMELIE na telefonní číslo 87 777

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.