Daruj Správně

Vzdělávání a výzkum

Jedná se o organizace, jejichž činnost souvisí s oblastí vzdělávání, výzkumu a poradenství. Patří sem opět velmi široká a pestrá škála organizací, která se zabývá nejrůznějšími vědeckými, společenskovědními, kulturními, sociálními, zdravotními, regionálními, ekonomickými a jinými tématy a to především v roli zprostředkovatele informací. Najdete zde akademické obce a spolky, inovační centra, umělecké školy, vzdělávací agentury, alternativní vzdělávací centra, jazykové školy, think tanky (instituce zabývající se výzkumem či analýzou politiky), vědecké společnosti atd.