Daruj Správně

Roz(h)led

http://www.nadaniadovednosti.cz

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři exkurze, které odpovídají jeho/její profilaci. Následuje porada s kariérním koučem zaměřená na reflexi zážitků z exkurzí. Workshop Nakopni svou kariéru nabízí účastníkům/účastnicím tipy na zlepšení sebeprezentace a komunikace a přípravu na pracovní pohovory včetně psaní CV. Během stínování má účastník/účastnice možnost poznávat detailnější pracovní náplň své budoucí profese. Závěrem účastník/účastnice zhodnotí stínování i přínos celého projektu nejprve s kariérním koučem a potom s ostatními kolegy a kolegyněmi, zakomponuje své nově nabyté zkušenosti do CV a spolu s koučem zformuluje další možnosti svého rozvoje po skončení projektu.

 

V rámci individuálního kariérového poradenství hledají děti pod vedením profesionálního kariérového kouče svoje silné a slabé stránky, zjišťují, jak nejlépe využít své dovednosti a zkušenosti. Každý účastník/účastnice následně absolvuje tři exkurze, které odpovídají jeho/její profilaci. Následuje porada s kariérním koučem zaměřená na reflexi zážitků z exkurzí. Workshop Nakopni svou kariéru nabízí účastníkům/účastnicím tipy na zlepšení sebeprezentace a komunikace a přípravu na pracovní pohovory včetně psaní CV. Během stínování má účastník/účastnice možnost poznávat detailnější pracovní náplň své budoucí profese. Závěrem účastník/účastnice zhodnotí stínování i přínos celého projektu nejprve s kariérním koučem a potom s ostatními kolegy a kolegyněmi, zakomponuje své nově nabyté zkušenosti do CV a spolu s koučem zformuluje další možnosti svého rozvoje po skončení projektu.

Poslání organizace

Naším posláním je pomáhat znevýhodněným žákům, studentům a absolventům z dětských domovů a z pěstounské péče se správným výběrem studia a se vstupem na trh práce.

Kolik chcete přispět?

Pošlete jednorázovou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS ROZHLED 30 nebo
DMS ROZHLED 60 nebo
DMS ROZHLED 90          

Pošlete dlouhodobou DMS na telefonní číslo 87 777 ve tvaru:
DMS TRV ROZHLED 30 nebo
DMS TRV ROZHLED 60 nebo
DMS TRV ROZHLED 90          

Více informací

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.