Daruj Správně

Stipendia

www.nadacnifondklausovych.cz

Nadační fond poskytuje stipendium sociálně slabým studentům, občanům ČR do 26 let. Stipendium slouží k podpoře studia na tuzemských školách.

Stipendium je poskytováno na podporu studia na SŠ a VŠ v ČR a je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů či učebnic. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia. Od roku 2004 podpořil nadační fond skoro 600 studentů.

Poslání organizace

Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání prostřednictvím projektů Kroužky, Stipendium, Senioři komunikují, Řidičské průkazy, Nehoda mi změnila život a Jazykové kurzy v ČR a v zahraničí.

Nadační fond pomáhá především jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci.

Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Platba bankovním převodem

Při převodu peněz je buď vložena hotovost na určitý účet nebo je převedena určitá částka z účtu na účet bezhotovostně. Druhá metoda probíhá buď elektronicky (e-banking) nebo pomocí formuláře, takzvané složenky.

Příslušné číslo bankovního účtu naleznete vždy u každého projektu.

Při elektronických převodech (e-banking) stačí jít na internetové stránky Vaší banky a tam máte přímý přístup na svoje vlastní konto. Můžete zadat příkaz k jakékoliv finanční transakci (to znamená i k bankovnímu převodu).

Pro případné potvrzení o daru doporučujeme v popisu platby uvést jméno a příjmení příkazce (dárce).

Převod pomocí složenky: Všechny nutné údaje musí být zaneseny do odpovídajících políček na složence a vyplněná složenka se musí podat v bance nebo na poště. Převáděná suma je buď zaplacena v hotovosti nebo převedena z účtu na účet adresáta. Jako potvrzení obdržíte protisk složenky nebo formuláře, který musí být označen datem a razítkem banky.